Malaysia International Centre for Sustainable Cities Pusat Antarabangsa Malaysia untuk Bandaraya Lestari (MyICSC) adalah inisiatif untuk menggalakkan pihak berkepentingan bandar pintar untuk membina Bandar dan Komuniti Lestari seperti yang dinyatakan di UNDP SDG-11.

Malaysia International Centre for Sustainable Cities (MyICSC)  is an initiative to encourage smart city stakeholders to build Sustainable Cities and Communities as per UNDP SDG-11

OBJECTIVES

LATEST NEWS & ARTICLES

DISOKONG OLEH

unido-150px
gef
wbg
KPKT
Logo MIGHT small square
150x150-melaka